card
Таван Орд ХХК-ийн удирдлагын баг Оюу Толгойн уурхайд зочилов.

Таван Орд ХХК-ийн удирдлагын баг Оюу Толгойн уурхайд зочилов.

Оюу Толгой ХХК нд Таван Орд ХХК нь 2012 оноос туслан гүйцэтгэгчээр тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд Уурхайн хэмжээнд галын дохиоллын систем, гал унтраах автомат системийн ашиглалт...

Дэлгэрэнгүй