card

Утаа зайлуулах систем

 

Барилга байгууламжийн утаа зайлуулах хамгаалалтын систем нь гал түймэр болон утаажилт их хэмжээгээр явагдсан нөхцөлд утааны мэдрэгч ажилласан үед автоматаар ажиллаж утаа зайлуулах үүрэгтэй.

Утаа зайлуулах системд:

 

Агаарын хавхлаг

Утаа сорох сэнс

 

Хавхлагны таг

Агаар өгөх сэнс