card

Галд тэсвэртэй бүтээгдэхүүн

 

 

Манай компани нь барилга байгууламжийн модон эдлэл, бетон, төмөр хийцэд галд тэсвэртэй бодис, түрхлэг будаг түрхэж, бодисын үзүүлэлтээс хамааруулан галд тэсвэршилтийн хугацааг уртасгана.

Бетон, төмөр хийцэнд хэрэглэгддэг гал тэсвэртэй бүтээгдэхүүн

  • Давхарга үүсгэж хамгаалдаг бодис
  • Төрлөөсөө хамааран дотор болон гадна талд нь түрхэнэ
  • Нимгэн түрхдэг ч хамгийн сайнаар хамгаалдаг

Модон хийцэнд хэрэглэгддэг галд тэсвэртэй бүтээгдэхүүн

  • Гал хурдан асаж даамжирхаас сэргийлдэг, бага хэмжээний галд ноцохоос нь сэргийлдэг давхарга үүсгэдэг бодис

Эдгээр бодисууд нь тухайн материалд түрхэгдсэнээс хойш 10-20 жилийн үйлчилгээ үзүүлдэг ба дараах төрлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

  • Будаг
  • Нэвчилгээний бодис
  • Түрхлэг
  • Барилгын модон хийцэд галд тэсвэршилт өндөржүүлэгч ОХУ-ын Прилакс-300 бодис 50 кг-ын савлагаатай.