card

Гүйцэтгэсэн төслүүд

“Таван Орд” ХХК нь худалдаа үйлчилгээний төв, оффис, үйлдвэр, агуулах, сургууль, эмнэлэг, зочид буудал, орон сууц, лаборатори зэрэг 400 гаруй обьектуудын барилгыг галын дохиоллын систем болон гал унтраах автомат систем, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлээр тоноглон хүлээлгэн өгсөн.

Барилга угсралт

Интерьер, экстерьер дизайны засал чимэглэл, гүйцэтгэл

Цахилгаан, холбоо дохиоллын чиглэлээр: