Шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга – Johnson Controls Inc - Grinnell

Гал унтраах усаар дүүргэгдсэн болон хуурай системийн шугам хоолойн угсралт суурилуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг хэд дахин түргэсгэх боломжтой TYCO Grinnell -ийн шугамын ховилтой холбох хэрэгслийн шийдлийг Монгол улсын зах зээлд албан ёсны эрхтэйгээр танилцуулж байна. Бидний санал болгож буй бүтээгдэхүүн нь угсралтаас гадна ашиглалтын явцын засвар үйлчилгээ хийх ажлыг хялбаршуулж өгч байгаагаараа давуу тал болж байгаа юм.