Утаа зайлуулах систем

 

Барилга байгууламжийн утаа зайлуулах хамгаалалтын систем нь гал түймэр болон утаажилт их хэмжээгээр явагдсан нөхцөлд утааны мэдрэгч ажилласан үед автоматаар ажиллаж утаа зайлуулах үүрэгтэй.

Утаа зайлуулах системд:

 

Агаарын хавхлаг

Утаа сорох сэнс

 

Хавхлагны таг

Агаар өгөх сэнс